Klachten

Procedure voor het indienen van klachten

Kapsalon Willeke probeert als erkend haarwerkbedrijf fouten tot een minimum te beperken. Indien u toch een klacht heeft proberen wij dit natuurlijk naar tevredenheid op te lossen. Als ANKO lid zijn wij aangesloten bij de stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken gevestigd in Den Haag. indien u van mening bent dat uw klacht, door ons, niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Klachten worden volgens het regelement Geschillenregeling ANKO sectie Haarwerken behandeld door de SGC, te downloaden via https://www.anko.nl/consumenten/een-klacht-over-uw-kapper